پایان نامه های در حال انجام


پایان نامه های دفاع شده

- هومن اتابکی و علی محمد عرفانی, ۱۳۸۳, نگاهی اجمالی به موسیقی قشقایی فارس( کارشناسی موسیقی),

- مهسا شیخ زین الدینی, 1388, واژگان و اصطلاحات موسیقی در اشعار قاآنی,

- مهرزاد مطبوعی نژاد, 1389, درونمایه های ادبیات شهری درآثارنویسندگان زن معاصرسی سال اخیر ( شهره وکیلی، غزاله علیزاده، فرشته ساری، فریبا وفی),

- مژگان مهبودی, ۱۳۸۹, دوبیتی از منظر واسونک های شیرازی,

- پروانه بردبار, ۱۳۸۹, درونمایه های فرهنگ روستایی در آثار نویسندگان زن معاصر( منیرو روانی پور،بلقیس سلینانی،انسیه شاه حسینی، شیرین بنی صدر),

- مهسا زین العابدینی, ۱۳۸۸, واژگان و اصطلاحات موسیقی در دیوان قاآنی,

- عبدالحسین خالقی ۱۳۸۷, ۱۳۸۷, بررسی تک نگاری های جلال آل احمد,

- حسین جباری کیشه خاله, ۱۳۸۷, مضامین عرفلنی در ادبیات هشت سال دفاع مقدس,

- فاطمه ایزانلو, 1396, عناصرسبکی سفرنامه های داخلی ناصرالدین شاه قاجار,

- سیده صدیقه موسوی, 1396, شیوه های شخصیت پردازی دررمان های گلی ترقی ( خواب زمستانی واتفاق),

- مریم مخلصی, مقایسه تشبیه واستعاره دراشعارفروغ فرخزاد وسیمین بهبهانی,

- لیلا میری, 1393, موسیقی درشعرشهریار,

- آلاله مبین, 1393, عناصر داستان درآثارشاخص فریبا وفی وپرینوش صنیعی,

- مهتاب شمیرانی, 1389, درون مایه های شاخص داستان های سه نویسنده زن معاصر( گلی ترقی،غزاله علیزاده؛نازی صفوی),

- سید موسی حسینی کاشانی, 1392, بررسی آداب ورسوم قوم مغول درتاریخ جهانگشای جوینی,

- سودابه جعفری زاویه, 1392, بررسی اصطلاحات وترکیبات موسیقایی دردیوان اشعارسیمین بهبهانی,

- شهره شعبان, 1389, انسان درشعرمهدی اخوان ثالث,

- مریم مهدی پور, 1389, ادبیات کودکان در سی ساله اخیر,

- تهمینه جانه, 1389, طنز در نمایشنامه های اکبر رادی,

- روشنگ پازوکی, 1389, عناصر فرهنگ ایرانی در ادبیات فارسی تا قرن پنجم,

- فاطمه غلامی, 1387, آشنایی زدایی و هنجارشکنی در شعر های قیصر امین پور,

- علی جباری, 1389, مضامین عرفان در ادبیات هشت سال دفاع مقدس,

- مهتاب شمیرانی, 1389, درون مایه فرهنگ شهری در آثار نویسندگان زن معاصر,

- نرگس حضرتی, 1389, بازتاب موسیقی در اشعار شاملو,

- مریم مرادی, 1387, واژگان و اصطلاحات موسیقی در اشعار وصال شیرازی,

- داوود فرهمند, 1380- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, سماع در عرفان مولوی,

- سپیده سرلک, 1384- دانشگاه سوره, موسیقی سوگ در ایل بختیاری,

- آزیتا احمدی, 1380- دانشگاه هنر, موسیقیدانان شاخص معاصر اصفهان,

- حسین مجیدیان, 1379- دانشگاه تهران, تاثیر موسیقی در نثر فارسی,

- توفیق ایران پرور, 1376- دانشگاه تهران, بداهه نوازی در موسیقی ایرانی,

منصوره ثابت زاده
منصوره ثابت زاده

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^