مقالات

2017

منصوره ثابت زاده, رقص ایران دردوره اسلامی, دانشنامه مردم ایران ( دایره المعارف بزرگ اسلامی ), 2017,

2013

منصوره ثابت زاده, بازتاب موسیقی دراشعاروحشی بافقی, شرح دلارایی ( مجموعه مقالات بزرگداشت وحشی بافقی), 2013,

1996

منصوره ثابت زاده, رقص ایران دردوره باستان, دانشنامه مردم ایران دایره المعارف اسلامی, 1996,

1988

منصوره ثابت زاده, دستان در دستان (1) موسیقی در امثال الحکم فارسی, هنر و موسیقی, ۲۷, 1988,

منصوره ثابت زاده, دستان در دستان (2)موسیقی درامثال الحکم فارسی, هنر و موسیقی, ۲۸, 1988,

1987

منصوره ثابت زاده, ویژگی های ادبی و ترجمه اشعار عربی کنزالتحف, فصلنامه هنر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی, 1987,

منصوره ثابت زاده, مراکز و سازمان های اداری موسیقی, مجموعه مقالات پژوهشی سازمان اداری و هنری مرکز مطالعات و تحقیقات هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1987,

منصوره ثابت زاده, واژه های منسوخ موسیقی درزبان فارسی, نامه فرهنگستان زبان وادب فارسی, 1987,

منصوره ثابت زاده, رقصی چنین میانه میدان، به یاد یحیی ذکاء, هنر وموسیقی, ۲۶, 1987,

منصوره ثابت زاده, بوسلیک, دایره المعارف بزرگ اسلام, 1987,

منصوره ثابت زاده, فرهنگ واژگان موسیقی در ادب فارسی, دانشنامه ادب فارسی, 1987,

منصوره ثابت زاده, بیات ترک, دایره المعارف بزرگ اسلام, 1987,

منصوره ثابت زاده, موسیقی شش مقام, دانشنامه جهان اسلام, 1987,

منصوره ثابت زاده, حکایات موسیقایی درمنظومه های عطار, فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات فارسی, 1987,

منصوره ثابت زاده, الحان باربدی واهمیت آن ازمنظرمنظومه خسروشیرین نظامی ومقایسه آن با روایت منوچهری وبرخی منابع, فصلنامه علمی پژوهشی زبان وادبیات فارسی, 1987,

منصوره ثابت زاده, یک سازمان فرهنگی نیمه تعطیل, ایران, 1987,

منصوره ثابت زاده, پژوهشگرکیست, خانه موسیقی, 1987,

منصوره ثابت زاده, پیام صلح و مهر, مجموعه جشنواره بانوی صلح, 1987,

منصوره ثابت زاده, گذار از جهان اسطوره به فلسفه, همشهری, 1987,

منصوره ثابت زاده, وضعیت موسیقی شش مقام در رادیو تاجیکستان, مقام, 1987,

منصوره ثابت زاده, منظومه موسیقی ویس و رامین, مقالات علوم انسانی زبان و ادبیات, 1987,

منصوره ثابت زاده, موسیقی درشاهنامه, فلسفه و ادبیات ماه, 1987,

منصوره ثابت زاده, رقص در ایران : انواع و ویژگی ها, فصلنامه ماهور, 1987,

منصوره ثابت زاده, موسیقی شادی و سرور در تاجیکستان فصلنامه ماهور, فصلنامه ماهور, 1987,

منصوره ثابت زاده, مروگی ایرانی از بخارا تا درواز, فصلنامه ماهور, 1987,

منصوره ثابت زاده, ویژگی حکایات موسیقایی در منظومه های عطار, ادبیات فارسی, 1987,

مقالات در Google scholar

منصوره ثابت زاده
منصوره ثابت زاده

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^