کنفرانس ها

بین المللی :داخلی :

منصوره ثابت زاده, 1388, جلوه موسیقی درشعررودکی, بزرگداشت تولد رودکی,

منصوره ثابت زاده, ۱۳۹۵/۷/۱۰, ویژگی ها و موسیقی رقصی کرمانج های شمال خراسان, موسیقی شمال خراسان,

منصوره ثابت زاده, تهران۱۳۹۶/۲/۲۶, تکرارهای عروضی در وجد آفرینی غزل مولوی, همایش ملی متن پژوهی ادبی,

منصوره ثابت زاده, تهران۱۳۹۶/۲/۲۶, سازشناسی و کارکردهای انواع سازها در مثنوی و غزلیات مولوی, همایش ملی متن پژوهی ادبی,

منصوره ثابت زاده, 1385- تهران-جشنواره موسیقی فجر, جایگاه زنان در موسیقی ایل بختیاری, هفتمین جشنواره موسیقی بانوان,

Mansoureh Sabetzadeh, 2006-Greek, Feature And Types Of Iranian Dances, 20th World Congress Dance Research,

منصوره ثابت زاده, 1392- یزذ, بازتاب موسیقی دراشعاروحشی بافقی, بزرگداشت وحشی بافقی,

منصوره ثابت زاده, 1383- تهران, جایگاه زنان درحفظ واشاعه موسیقی, دومین جشنواره موسیقی زنان بومی مناطق و نواحی ایران,

منصوره ثابت زاده, 1386- تهران, بررسی بحور و اوزان عروضی دیوان رودکی, بزرگداشت هزار و صدمین سال وفات رودکی,

منصوره ثابت زاده, تهران-1373, حرکات موزون از منظر نقوش باستانی سفالینه ها, همایش نقش موزه ها در توسعه فرهنگی,

منصوره ثابت زاده, 1385- تهران, بازی های خراسان, کنگره بررسی موسیقی خراسان و ماورا ء النهر,

منصوره ثابت زاده, تهران ومراغه -1386 - فرهنگستان هنر, بررسی سبکی و ترجمه ابیات ترکی و عربی آثار موسیقی عبدالقادر مراغه ای, کنگره بزرگداشت عبدالقادر مراغه ای-,

منصوره ثابت زاده, تهران -1374, دژ هنر در برابر حمله مغول, کنگره مقابله ایرانیان با یورش مغول,

منصوره ثابت زاده, تهران - 1375 - یونسکو, زنگ باران از کپاچین بررسی اصظلاحات موسیقیایی در اشعار نیما یوشیج و سهراب سپهری, کنگره بزرگداشت نیما یوشیج,

منصوره ثابت زاده, تهران 1374, موسیقی در شعر فضولی, کنگره بزرگداشت فضولی بغدادی,

منصوره ثابت زاده, تهران -1388, مشابهات موسیقی مروگی و سازندگی تاجیکستان و یزله خوانی بوشهر ایران, بیست و پنج جشنواره بین المللی موسیقی فجر,

منصوره ثابت زاده, تهران 1386, مشابهات موسیقی ایران و تاجیکستان ( شش مقام ), بیست وسومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر,

منصوره ثابت زاده, 1374- مراغه, موسیقی در شعر اوحدی مراغه ای, کنگره بین المللی بزرگداشت اوحدی مراغه ای,

منصوره ثابت زاده, 1375 - بسطام شاهرود, موسیقی در اشعار فروغی بسطامی, کنگره بزرگداشت کنگره بزرگداشت فروغی بسطامی کنگره بزرگداشت فروغی بسطامی,

منصوره ثابت زاده, تهران1378, جلوه موسیقی در اشعار رودکی, همایش بین المللی بزرگداشت هزار و صد و پنجاهمین سالگرد ولادت رودکی,

منصوره ثابت زاده, 1385 فرهنگستان هنر- تهران, ساقی نامه – ساختاری ادبی – موسیقایی و رشد آن در دوره صفویه, مکتب اصفهان,

منصوره ثابت زاده, 1383- تهران, لیلی و مجنون ، منظومه ادبی - خنیایی, گوسان پارسی,

منصوره ثابت زاده, 1385-انجمن ایران وفرانسه - تهران, موسیقی فرش, باغ های فرشی ایران,

منصوره ثابت زاده, 1388تهران -فرهنگستان هنر, انعکاس اصول و اصطلاحات موسیقی نزد شاعران شیراز ،سعدی و حافظ, کنگره مکتب شیراز,

منصوره ثابت زاده
منصوره ثابت زاده

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^